Khách sạn tại Đồng Hới, Quảng Bình

Ngày : 02/04/2020
Khách sạn tại Đồng Hới là điểm đến nổi tiếng khi đến Quảng Bình, bãi biển đẹp cùng nhiều di tích lịch sử nổi tiếng mà bạn không nên bỏ lỡ. Doichandoanhnhan.net xin chia sẻ với các bạn danh sách khách sạn tại Đồng Hới Quảng Bình

Khách sạn Luxe
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3845959

Khách sạn Tứ Quý
Địa chỉ: TK 4, phường Hải Thành, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3840776

Khách sạn Tân Ngọc Ánh
Địa chỉ: TK Phú Thượng, phường Phú Hải, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3820651 - 0232 3823617

Khách sạn Thiên An
Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3824415

Khách sạn Hương Giang
Địa chỉ: 12a Quang Trung, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3825387

Khách sạn Tp Đồng Hới
Địa chỉ: 50 Quang Trung, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3822289

Khách sạn Tân Cương
Địa chỉ: 16a Quang Trung, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3825589

Khách sạn Đường Sắt Quảng Bình
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3820913

Khách sạn Mỹ Ngọc
Địa chỉ: 5 Lý Thường Kiệt, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3822074

Khách sạn Công Đoàn Nhật Lệ
Địa chỉ: Trương Pháp, PHải Thành, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3822202

Khách sạn Nam Bưu Điện
Địa chỉ: 36 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3823194

Khách sạn Kim Long
Địa chỉ: 09 Đường Trương Pháp, phường Hải Thành, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3827590

Khách sạn Nhật Trang
Địa chỉ: phường Hải Thành, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3828904

Khách sạn Hải Long
Địa chỉ: 213 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3820120

Khách sạn Anh Linh 2
Địa chỉ: Trương Pháp, PHải Thành, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3824364

Khách sạn Linh Trang
Địa chỉ: 191 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3840277

Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình
Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3822276

Khách sạn Lương Thực
Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3823856

Khách sạn Hà Nội
Địa chỉ: 36 Phan Chu Trinh, phường Đồng Mỹ, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3829888 - 0232 3825666

Khách sạn Hữu Nghị Quảng Bình
Địa chỉ: 22 Quách Xuân Kỳ, PĐồng Mỹ, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3825261

Khách sạn Hoàng Nhật Anh
Địa chỉ: Số 28 Quang Trung, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3829509

Khách sạn Song Son
Địa chỉ: 30 Quang Trung, phường Hải Đình, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3841837

Khách sạn Thang Long
Địa chỉ: 56 Nguyễn Du, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3822462

Khách sạn Biển Nhật Lệ
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, phường Hải Thành, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3810387

Khách sạn Hương Trà
Địa chỉ: TK 8, phường Đồng Phú, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3824672

Khách sạn Thái Bình
Địa chỉ: 46 Lý Thường Kiệt, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3823110

Khách sạn Kiều Giang
Địa chỉ: TK 4, phường Hải Đình, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3820108

Khách sạn Hoa Mai
Địa chỉ: 187 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3825831 - 0232 3822746

Khách sạn Hoàng Linh
Địa chỉ: 48 Mạc Đỉnh Chi, phường Hải Đình, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3821608

Khách sạn Mỹ Quang
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, phường Hải Thành, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3820691

Khách sạn Trang Đài
Địa chỉ: 7 Nguyễn Hữu Cảnh, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3824470

Khách sạn Thiên Phú
Địa chỉ: Ba Dốc, Lộc Đại, Xã Lộc Ninh, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3821715

Khách sạn Khánh Quỳnh
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Lộc Ninh, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3842708

Khách sạn Hoàng Anh
Địa chỉ: 323 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Phú, Tp Đồng Hới
Điện thoại: 0232 3828999 - 0232 3821517

Khách sạn Hữu Nghị
Địa chỉ: 22 Quách Xuân Kỳ, phường Đồng Mỹ, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3822567 - 0232 3822137 - 0232 3822374

Khách sạn Mỹ Hưng
Địa chỉ: Đường Trương Pháp, phường Hải Thành, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3829907

Khách sạn Hương Xuân
Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3824426

Khách sạn Phương Đông
Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3829835

Khách sạn Trường Sơn
Địa chỉ: Tổ 5 Tiểu Khu 4 phường Hải Đình, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3827007

Khách sạn Thuý Nga
Địa chỉ: 12 Quang Trung, phường Hải Đình, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3824903 - 0232 3840865

Khách sạn Hoành Anh
Địa chỉ: Tiểu Khu 10 PĐồng Phú, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3828999

Khách sạn Hoàng Hà
Địa chỉ: TK Phú Thượng, phường Phú Hải, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3828982

Khách sạn Hương Quỳnh
Địa chỉ: 18 Quang Trung, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3825261

Khách sạn 8/3
Địa chỉ: Số 129 Lý Thường Kiệt, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3827888

Khách sạn Tân Bình
Địa chỉ: 04 Lê Văn Hưu, phường Hải Đình, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3822181

Khách sạn Màu Hồng
Địa chỉ: Trương Pháp, Hải Thành, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232 3821804

:
Xem thêm
Về đầu trang