Khách sạn tại Đà Lạt

Ngày : 02/04/2020
Khách sạn Đà Lạt nào còn phòng và gần chợ cũng như gần Hồ Xuân Hương doichandoanhnhan.net xin chia sẻ với các bạn danh sách khách sạn tại Tại Tp Đà Lạt giá cả hợp lý để tiện quý khách tham khảo.

Nhà Hàng - Khách Sạn Đại Tấn Lợi
Địa chỉ 10 Hồ Xuân Hương, P9, TP Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (263) 811389 / 0907 221952 / 0918 348038 

Khách sạn Ngự Hương
Địa chỉ 2A Lê Quý Đôn, TP. Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 815818 / 0918 437311

Khách sạn Đà Lạt Ty Ty
Địa chỉ 6A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 833320 / 0913 736789 
Fax +(84) (63) 827073

Minh Tâm Hotel
Địa chỉ 20A Khe Sanh, Đầu đèo Mimosa, Phường 10, TP.Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (263) 822447 / 813813 
Fax +(84) (63) 824420 

Khách Sạn Lan Hương Cát
Địa chỉ 27 Hùng Vương, TP. Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 577375 
Fax +(84) (63) 577376

Khách sạn Đà Lạt Bông Hồng gần chợ 
Địa chỉ 73 Đường 3 tháng 2, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822518/828724 
Fax +(84) (63) 833301

Khách sạn Đà Lạt Quỳnh Long Tường
Địa chỉ 34 Nguyễn Đình Chiểu, phường 9, Tp. Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 828496

Khách Sạn Đại Lợi / Fortune Hotel
Địa chỉ 3A Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 837333 - 837161 
Fax +(84) (63) 837474

Khách sạn Tuấn Anh
Địa chỉ 650 Nguyễn Công Trứ, TP. Đà Lạt 
Điện thoại + (84) (63) 553127 

Festival Villa Hotel
Địa chỉ 5 Quang Trung, Phường 9, Tp. Đà Lạt 
Điện thoại (84) (063) 821465 
Fax (84) (063) 821465

Khu nghỉ mát Hoàng Anh Gia Lai Đà Lạt
Địa chỉ 03 Nguyễn Du, TP Đà Lạt 
Điện thoại +(84) 963) 810826 / 810961 
Fax +(84) 963) 549036

Khách sạn Đà Lạt Khánh Hương
Địa chỉ 07 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 820784

Khách sạn Đà Lạt Nam Ngọc
Địa chỉ 7 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 820784

Khách sạn Đà Lạt Hùng Hưng
Địa chỉ 8A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822862

Khách sạn Đà Lạt Thủy Tiên 2
Địa chỉ 9E Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822493

Khách sạn Đà Lạt Nam Kỳ
Địa chỉ 11 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 824493

Khách sạn Đà Lạt Thành Đạt
Địa chỉ 8A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 833686

Khách sạn Đà Lạt Như Quỳnh
Địa chỉ 10A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821230

Khách sạn Đà Lạt Nam Sơn
Địa chỉ 15 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821578

Khách sạn Đà Lạt Ngọc Bang
Địa chỉ 15B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821735

Khách sạn Đà Lạt Sài Gòn
Địa chỉ 15C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 828267

Khách sạn Đà Lạt Đông Hải
Địa chỉ 16/8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 510062

Khách sạn Đà Lạt Phúc Thịnh
Địa chỉ 18Q Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 820306

Khách sạn Đà Lạt Mỹ Hoa gần chợ 
Địa chỉ 20 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 828123

Khách sạn Hải Vân
Địa chỉ 22 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821163

Khách sạn Đà Lạt Hồng Hưng
Địa chỉ 60 Phan Bội Châu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 826570

Khách sạn Đà Lạt Đông Phương
Địa chỉ 63 Phan Bội Châu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822748

Khách sạn Đà Lạt Huy Hoàng
Địa chỉ 65 Phan Bội Châu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 827796

Khách sạn Đà Lạt Đại Lộc
Địa chỉ 1A Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822978

Khách sạn Đà Lạt Hải Dương
Địa chỉ 1C Bùi Thị Xuân,Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 823913

Khách sạn Đà Lạt Hằng Nga 
Địa chỉ 1 Bis Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821106

Khách sạn Đà Lạt Huyền Vy
Địa chỉ 11 Nguyễn Văn Trỗi, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 825553

Khách sạn Đà Lạt Thiên Hương
Địa chỉ 02 Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 823112

Khách sạn Đà Lạt Hoàng Long
Địa chỉ 2B Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821884

Khách sạn Đà Lạt Long Hải
Địa chỉ 4H Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 825757

Khách sạn Đà Lạt Hoài Thu
Địa chỉ 03 Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 

Khách sạn Đà Lạt Hoàng Anh 
Địa chỉ 4K Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 828643

Khách sạn Đà Lạt Quỳnh An 
Địa chỉ 5B Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821164

Khách sạn Đà Lạt Duy Bình 
Địa chỉ 5F Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 824250

Khách sạn Đà Lạt Trung Hiếu 
Địa chỉ 6C Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 827822

Khách sạn Đà Lạt Hồng Lan 
Địa chỉ 07 Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 825583

Khách sạn Đà Lạt Trung Sơn 
Địa chỉ 7/2 Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 828296

Khách sạn Đà Lạt Ngọc Anh 
Địa chỉ 8 Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 828705

Khách sạn Đà Lạt Thành Đồng 
Địa chỉ 9A Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 826800

Khách sạn Đà Lạt Như Quỳnh 
Địa chỉ 37 Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821551

Khách sạn Đà Lạt Cherry Flower 
Địa chỉ 54 Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 828414

Khách sạn Đà Lạt Thanh Tùng 
Địa chỉ 62 Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 824028

Khách sạn Đà Lạt Thu Hiền 
Địa chỉ 69 Phan Bội Châu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821311

Khách sạn Đà Lạt Bích Khuê 
Địa chỉ 72 Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821475

Khách sạn Đà Lạt Thanh Thanh 
Địa chỉ 76 Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 824222

Khách sạn Đà Lạt Tranh Anh 
Địa chỉ 1A Hồ Tùng Mậu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 823118

Khách sạn Đà Lạt Hương Thảo
Địa chỉ 09 Hồ Tùng Mậu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821606

Khách sạn Đà Lạt Thiện Anh
Địa chỉ 10A Hồ Tùng Mậu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821389

Khách sạn Đà Lạt Khánh Nguyên
Địa chỉ 18 Hồ Tùng Mậu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821535

Khách sạn Đà Lạt Trân Châu
Địa chỉ 21A Hồ Tùng Mậu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822848

Khách sạn Đà Lạt Thiên Lý 2
Địa chỉ 24 Hồ Tùng Mậu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 823401

Khách sạn Đà Lạt Trường An
Địa chỉ 25 Hồ Tùng Mậu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821604

Khách sạn Đà Lạt Thu Hằng
Địa chỉ 48C Hồ Tùng Mậu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821395

Khách sạn Đà Lạt Phúc Lai
Địa chỉ Số 9 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 82297

Khách sạn Đà Lạt Tấn Phát
Địa chỉ 10 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822863

Khách sạn Đà Lạt Thái Dương
Địa chỉ 29 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821040

Khách sạn Đà Lạt Minh Nguyên
Địa chỉ 31 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822948

Khách sạn Đà Lạt Hoàng Minh
Địa chỉ 51 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 823468

Khách sạn Đà Lạt Nghi Thành
Địa chỉ 33 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 824047

Khách sạn Đà Lạt Thanh Mai
Địa chỉ 68B Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822699

Khách sạn Đà Lạt Tuyết Quỳnh
Địa chỉ 103 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821557

Khách sạn Đà Lạt Minh Nguyên 2
Địa chỉ 124 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822828

Khách sạn Đà Lạt Phong Lan
Địa chỉ 128 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822594

Khách sạn Đà Lạt Ngọc Hiệp
Địa chỉ 131-133 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821231

Khách sạn Đà Lạt Bửu Trâm
Địa chỉ 138B Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822887

Khách sạn Đà Lạt Trung Thành
Địa chỉ 140 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 823567

Khách sạn Đà Lạt Liên Hiệp1
Địa chỉ 147 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 826550

Khách sạn Đà Lạt Thăng Long
Địa chỉ 154 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 825415

Khách sạn Đà Lạt Mimosa
Địa chỉ 170 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822656 - 822180

Khách sạn Đà Lạt Thanh Xuân
Địa chỉ 170A Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 823309

Khách sạn Đà Lạt Thanh Thế
Địa chỉ 190 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 831972 / 822656

Khách sạn Đà Lạt Đồng Tâm
Địa chỉ 211B Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 823835

Khách sạn Đà Lạt Tuyết Dung
Địa chỉ 242 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 824426

Khách sạn Đà Lạt Phương Hồng
Địa chỉ 215 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821480

Khách sạn Đà Lạt Thiên Tân
Địa chỉ 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 823578

Khách sạn Đà Lạt Thanh Hùng
Địa chỉ 2A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822907

Khách sạn Đà Lạt Ngọc Khánh
Địa chỉ 4 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822114

Khách sạn Đà Lạt Ngọc Trang
Địa chỉ 5 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 825515

Khách sạn Đà Lạt Minh Chiến
Địa chỉ 05 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 823412

Khách sạn Đà Lạt Duy Thảo
Địa chỉ 5C Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821018

Khách sạn Đà Lạt Minh Phương
Địa chỉ 5 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821227

Khách sạn Đà Lạt Bảo Ngọc
Địa chỉ 5B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822847

Khách sạn Đà Lạt Á Châu 
Địa chỉ 13 Tăng Bạt Hổ, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 823974

Khách sạn Đà Lạt Hoàng Hậu 
Địa chỉ 08 Hồ Tùng Mậu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821431

Khách sạn Đà Lạt Hồng Hải 
Địa chỉ Số 4X Bùi thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 825590

Khách sạn Đà Lạt Hữu Nghị 2 
Địa chỉ 73 đường 3 tháng 2, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 823509

Khách sạn Đà Lạt Hương Thủy 
Địa chỉ 51E Hồ Tùng Mậu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 827812

Khách sạn Đà Lạt Liên Hiệp Công Trình Giao Thông 6 
Địa chỉ Số 4 Phan Bội Châu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822245

Khách sạn HP 
Địa chỉ 05 Lê Hồng Phong, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822607

Khách sạn Đà Lạt Phước Hải 
Địa chỉ 4 Bùi Thị Xuân, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822883

Khách sạn Đà Lạt SAVIMEX
Địa chỉ 11B Đường 3/4, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822563

Khách sạn Đà Lạt Thanh Vân
Địa chỉ 9/1 Phù Đổng Thiên Vương, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821952

Khách sạn Đà Lạt Trung Nghĩa
Địa chỉ 257 Phan Đình Phùng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821061

Khách sạn Đà Lạt 198
Địa chỉ 2 Lữ Gia, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 825834

Khách sạn Đà Lạt Hải Yến
Địa chỉ 03 Phan Bội Châu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 826882

Khách sạn Đà Lạt Vũ Tuấn
Địa chỉ 3B Phan Bội Châu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822838

Khách sạn Đà Lạt Rạng Đông
Địa chỉ 3B Phan Bội Châu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821713

Khách sạn Đà Lạt Bích Nguyệt
Địa chỉ 3C Phan Bội Châu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 821612

Khách sạn Đà Lạt Toàn Thịnh
Địa chỉ 4C Phan Bội Châu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822696

Khách sạn Đà Lạt Lưu Thái Hiền
Địa chỉ 29B Phan Bội Châu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 828051

Khách sạn Đà Lạt Thanh Hằng
Địa chỉ 45 Phan Bội Châu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822985

Khách sạn Đà Lạt Thu Hà 
Địa chỉ 12A Phan Bội Châu, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 823533

Khách sạn Golf 3 
Địa chỉ 04 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 826049

Khách sạn Golf 2 
Địa chỉ 114 Đường 3 tháng 2, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 830690

Khách sạn Golf 1 
Địa chỉ 11 Đinh Tiên Hoàng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 824082

Khách sạn Anh Đào 
Địa chỉ 50-52 Khu Hoà Bình, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +84 (63) 822384

Khách sạn Duy Tân 
Địa chỉ 83 Đường 3 tháng 2, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 823546

Khách sạn Thảo My 
Địa chỉ 27 Hai Bà Trưng, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 817178

Khách sạn Hải Sơn 
Địa chỉ 01 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822379

Khách sạn Á Đông 
Địa chỉ 65 Nguyễn Văn Trỗi, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 822700

Khách sạn Sofitel Dalat Palace 
Địa chỉ 12 Trần Phú, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 825444

Khách sạn Dalat Novotel
Địa chỉ 07 Trần Phú, Tp Đà Lạt 
Điện thoại +(84) (63) 825777

Khách sạn Tân Thanh
Địa chỉ: 17 Lê Đại Hành
ĐT: 063.822962-835824
DĐ:090.3688585
Fax: 063.835826

:
Xem thêm
Về đầu trang