Kết thúc là để bắt đầu

Ngày : 25/03/2020
Cuộc sống đôi khi đừng cố gắng níu kéo điều gì. Cái gì không thể nắm giữ thì xin hãy kết thúc nó đi. Kết thúc đi, lùi bước đi để thấy trời cao đất rộng, để thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.

Kết thúc một đêm dài lại bắt đầu một ngày mới.
Kết thúc một ngày mưa lại bắt đầu là một ngày nắng.
Kết thúc nỗi buồn lại là bắt đầu niềm vui.
Kết thúc sự thù hận lại là bắt đầu tình yêu thương.

 

Đừng cố gắng níu giữ bằng thủ đọan để rồi một ngày nhận ra những thứ đó vốn chẳng thuộc về mình.
Kết thúc không có nghĩa là chấm hết tất cả. Kết thúc là để bắt đầu lại từ đầu. Hãy từ những kết thúc đó mà nhìn lại chính mình.

Những gì đã và chưa làm được. Chúng ta hãy xem nó như những bài học để tự hoàn thiện bản thân mình. Hãy là con người có sức mạnh và dũng khí chấp nhận kết thúc và cố gắng bắt đầu.

ST

:
More
Về đầu trang